Find the word definition

Wikipedia
Ostriv

Ostriv may refer to:

  • Ostriv, Busk Raion, Lviv Oblast, Ukraine
  • Chornyi Ostriv, Khmelnytskyi Raion, Khmelnytskyi Oblast, Ukraine