Find the word definition

Wikipedia
Osredek

Osredek may refer to:

In Croatia:

 • Osredek Desinićki, a village near Desinić
 • Osredek Žumberački, a village near Samobor

In Slovenia:

 • Osredek, Zagorje ob Savi
 • Osredek, Cerknica
 • Osredek, Velike Lašče
 • Osredek, Šentjur
 • Osredek pri Zrečah
 • Osredek pri Hubajnici
 • Osredek pri Dobrovi
 • Osredek pri Podsredi
 • Osredek nad Stično
 • Osredek pri Krmelju
 • Osredek pri Trški Gori