Find the word definition

Longman Dictionary of Contemporary English
op
noun
COLLOCATIONS FROM OTHER ENTRIES
op art
op. cit.
COLLOCATIONS FROM CORPUS
■ NOUN
photo
▪ But a photo op of the congressman inspecting a decaying building is useful.
EXAMPLES FROM CORPUS
▪ And remember, if we need an urgent op I can fly a patient to Sanderstown in under the hour.
▪ Jimmy was always quiet, even speechless, before ops, but on his return he was a different person.
▪ Only child Adele wrote after reading about a local teenager who died waiting for a swap op.
▪ The best exhibits at the gallery are the mock-ups of old telegraph offices, exchanges and wireless ops rooms.
▪ The perimeter security op era-tions were always in a circle.
▪ This reflected the increased low level nature of Canberra ops and the higher proportion of Interdictor marks entering service.
Wiktionary
op

init. (alternative case form of OP English) (''original post'', ''original poster'') n. 1 op art; a style of abstract art. 2 (context informal sometimes pluralized English) operation. 3 (context internet English) An operator on IRC. vb. (context transitive Internet English) To promote (an IRC user) to an operator.

WordNet
Wikipedia
OP

OP, O.P., Op, or Op. may refer to:

Usage examples of "op".

Underneath the radio ops were the aerologists and the slowly unraveling mystery of weather, seen now from above and outside.

Mayor Aiken thought his post-lunch meeting with Philip Mohandas would be smooth sailing, a photo op.

Na de uitzending belde ze al haar kennissen op, met uitzondering van Kevin Quinn, die smeerlap.

Eline haar binocle op, om zijn donker gekleurd gelaat met den zwarten baard en de geloken oogen even te beschouwen.

So when a man in South America was threatened with the wreckage of his career for using ex-terrorists to inform on functioning terrorists, Devereaux wrote a paper so sarcastic that it circulated throughout the grinning staffers of Ops Division like illegal samizdat in the old Soviet Union.

It was bad enough for me because my cock was still extremely sore, but it must be hard being female aircrew on a long flight with a device designed only for males--and the female commander of a deniable op.

Kitheri, Reshtar van het Galatnapaleis, de grootste dichter van zijn tijd die het verachte had veredeld, het gewone had verheven, het vluchtige onsterfelijk had gemaakt, een individu wiens kunstzinnigheid eerst geconcentreerd was geweest en toen werd vrijgelaten en vergroot door het onvergelijkbare en precedentloze, snoof die geur diep op.

Betsy vloog de trappen op, gevolgd door de drie meiden, door Gerard, den knecht, en Ben.

Hijgend, klam van zweet, doorvloeid van een doffe lauwte, met een verschroeide keel stond zij op, verfrischte zich het gelaat in een natten handdoek, en dronk een, twee drie glazen water achter elkander.

Net Force ops tended to think of regular feebs as dweebs--to be tolerated, but avoided as much as possible.

De koele wind hief iets als een nevel van haar geest op, terwijl haar bleeke wangen koud werden en bijna een kleurtje kregen.

Hij was nu gereed en stak een sigaar op, toen hij tante Verstraeten met Marie langs het raam zag gaan.

Physical sciences was slaved to a dolphin named Melon-dent, a Waldahud was at life sciences, and a human named Denna Van Hausen was at External Ops.

Toen liep hij naar een scherm en riep een kaart van de regio tussen het kamp in het bos en het dorp Kashan op.

Once inside the relative warmth of the ops hut, the kone removed his helmet and remained on all fours, improving his head clearance.