Find the word definition

Could not find any definition of word "okom"

Usage examples of "okom".

Jednim okom, kroz sobni prozor, provjerio sam mjesto gdje je bio parkiran auto koji sam pogodio bocom, ali ono je bilo prazno, a zatim sam zavirio u crnu kroniku.