Find the word definition

Wikipedia
Nógrádkövesd

Nógrádkövesd is a village in Nógrád County, Hungary with 683 inhabitants (2014).

Category:Populated places in Nógrád County