Find the word definition

Crossword clues for nog

The Collaborative International Dictionary
Nog

Nog \Nog\, v. t. [From 2d Nog.]

 1. To fill in, as between scantling, with brickwork.

 2. (Shipbuilding) To fasten, as shores, with treenails.

Nog

Nog \Nog\, n. [Abbrev. fr. noggin.]

 1. A noggin.

 2. A kind of strong ale.
  --Halliwell.

 3. eggnog.

  egg nog A drink make from eggs beaten with milk, cream, and sugar, often spiked with rum or other alcoholic liquor, and sometimes seasoned with cinnamon; usually spelled eggnog. It is a traditional drink served at social gatherings during the Christmas season.

Nog

Nog \Nog\, n. [Etymol. uncertain.]

 1. A wooden block, of the size of a brick, built into a wall, as a hold for the nails of woodwork.

 2. One of the square logs of wood used in a pile to support the roof of a mine.

 3. (Shipbuilding) A treenail to fasten the shores.

Douglas Harper's Etymology Dictionary
nog

1690s, "old, strong type of beer brewed in Norfolk," of unknown origin. Also see eggnog.

Wiktionary
nog

Etymology 1 n. 1 A wooden block, the size of a brick, built into a wall, as a hold for the nails of woodwork. 2 One of the square logs of wood used in a pile to support the roof of a mine. 3 (context shipbuilding English) A treenail to fasten the shores. vb. 1 (context transitive English) to fill in, as between scantling, with brickwork. 2 (context transitive shipbuilding English) to fasten, as shores, with treenails. Etymology 2

n. Short for noggin. Etymology 3

n. 1 Short for eggnog. 2 (context obsolete English) A kind of strong ale. Etymology 4

n. 1 (context offensive derogatory ethnic slur English) A dark-skinned person; nig-nog. 2 (context AU dated ethnic slur English) A Vietnamese person.

WordNet
nog
 1. n. a wooden pin pushed or driven into a surface [syn: peg]

 2. a wooden block built into a masonry wall so that joinery structure can be nailed to it

Wikipedia
Nog (Star Trek)

Nog, played by Aron Eisenberg, is a recurring character on the science fiction television seriesStar Trek: Deep Space Nine. He becomes the first Ferengi to join Starfleet. He is Rom's son and Quark's nephew, also only grandchild of Ishka.

NOG

NOG or Nog may refer to:

 • Noggin (protein), also known as NOG, a human protein
 • N-Oxalylglycine, an organic compound
 • Internet Network Operators' Groups (NOGs), informal groups which provide forums for Internet network operators
 • NOG, IATA code for Nogales International Airport (Mexico), Nogales, Sonora
 • NOG, FAA location identifier for Naval Auxiliary Landing Field Orange Grove, a military airport southwest of Orange Grove, Texas
 • nog, slang for eggnog
 • Nog (Star Trek), fictional character, a young Ferengi in Star Trek: Deep Space Nine
 • Nogs, a people in Noggin the Nog, a popular British children's television series
 • Nog (novel), by Rudolph Wurlitzer
 • Brick nog, bricks filled in-between wooden framing
 • A horizontal framing member in a wall or floor also called a nogging piece or dwang
Nog (novel)

Nog is a psychedelic novel by Rudolph Wurlitzer published in 1968. Monte Hellman's enjoyment of the novel prompted him to hire Wurlitzer to rewrite the screenplay for Two-Lane Blacktop (1971). Nog was reprinted in 2009 by the independent publisher Two Dollar Radio.

Usage examples of "nog".

Het was een moeilijke taak, al kon zij nog zoo goed praten, en het was misschien tot het ongeluk van haar Georges, dat zij zoo pleitte, maar ach, de jongen was zoo verliefd, en misschien had hij het toch wel aan het rechte eind!

Adieu dan, mijn beste Elly, adieu dan: dank je nog duizend maal voor alles wat je voor me gedaan hebt.

In Eline, die, van een loom en lymfatisch gestel, behoefte gevoelde aan teederen steun en zachtkoesterende warmte, en wier zenuwen, fijn als de vezelen eener bloem, zelfs in hare weeke, als met fluweel gecapitonneerde omgeving dikwijls nog door den minsten tegenstand te ruw werden beroerd en te hevig geprikkeld, ontwikkelde zich uit angst eene terughoudendheid, die haar gemoed vulde met duizenden kleine grieven van heimelijk verdriet.

Slechts een enkel middel wil ik aangeven, omdat het nog weinig bekend is en goed helpt.

Voor zoover mij bekend is, werd hij tot nu toe nog nooit levend naar Europa gebracht.

Edward Behr was nog getrouwd geweest toen het verhaal bekend werd, hij had zich zijn huidige leven nooit kunnen voorstellen of kunnen denken dat hij een van de hoofdrolspelers in levenden lijve zou ontmoeten, maar natuurlijk had hij de details verslonden.

Het dagelijkse ritueel deed haar bijna haar akelige dromen vergeten, maar voordat Anne de badkamer uitging wierp ze nog een laatste blik in de spiegel.

Ze leunde met over elkaar geslagen armen tegen de wand en keek naar hem met de blik van een arts, hoewel ze met haar gedachten nog was bij wat ze net had gezien.

Op grond van het verbruik tot nu toe schatte hij dat er nog net voldoende brandstof in de tanks zat voor een reis heen en terug, wat hij na een blik op de hemel nog heel wat vond.

Hij keek een keer om voordat zijn boot de bocht door ging en zag de vreemdeling nog op de kade staan, een klein, zwart silhouet dat afstak tegen de rotsen van Kashan.

De ommuring bood nog steeds geen bescherming aan de krottenwijk La Perla, die dicht bij het strand was ontstaan.

Hij was een opvallend mooi kind geweest en zelfs nu zijn gezicht zijn fijne trekken begon te verliezen bood hij nog een bijzondere aanblik.

I accuse Wous mac Lir na Preofat, Twil mac Derin na nOg, and Lefray mac Dykla na Seonna of bribing Hlos and Ygren to organize a crop failure that would inflate the value of promises they had bought.

En diep in haar hart voelde ze nog iets anders, het zeldzame verlangen naar het geloof dat Emilio leek te hebben, het geloof dat er een God bestond die het universum zin gaf.

Hij was nog steeds onthutst door de herinnering daaraan, kon het getij soms nog in een diepe laag van zijn ziel voelen trekken.