Find the word definition

Could not find any definition of word "noem"

Usage examples of "noem".

Hij doet altijd zoo vreemd, als ik bij toeval je naam noem, weet je, of als een ander dat doet.