Find the word definition

Wikipedia
Nevel (town)

Nevel is a town and the administrative center of Nevelsky District in Pskov Oblast, Russia, located on Lake Nevel southeast of Pskov, the administrative center of the oblast. Population:

Nevel (instrument)

The nevel or nebel ( nêḇel) was a stringed instrument in use by the ancient Hebrew people. The Greeks referred to it as the nabla (νάβλα, cf. Latin nabilium). Much conjecture has been put forth on its exact nature, but it was probably not a standardized instrument. Most hold it to be a form of harp, or psaltery. The King James Version renders the word into English as psaltery or viol, and the Book of Common Prayer renders it lute. The word nevel means harp in modern Hebrew.

Usage examples of "nevel".

In die mijmering was het hem, of de drie anderen zeer ver van hem waren, als van hem gescheiden door den nevel van rook.

De koele wind hief iets als een nevel van haar geest op, terwijl haar bleeke wangen koud werden en bijna een kleurtje kregen.

Donderdag trouwden Georges en Lili en men was het er over eens, dat men haar een allerliefst, fijn bruidje vond, zoo als men haar in de kerk aan de zijde van haar bruidegom zag binnentreden, zeer bleek en blond in den witten nevel van haar sluier, haar lange sleep van zwaar blank moiré door Ben Van Raat en Nico Van Rijssel, als door twee miniatuurpagetjes, getorst, en gevolgd door den heer De Woude en mevrouw Verstraeten, den heer Verstraeten en Emilie, door de bruidsjonkers en bruidsmeisjes, door de getuigen en de overige leden der familie.

But when we came to the spot, it was just a yird toad, and the laddie weans nevelled it to death with stones, before I could persuade them to give over.

But when we came to the spot, it was just a yird toad, and the laddie weans nevelled it to death with stones, before I could persuade them to give over.

Ja, het heugde hem, door den nevel van zijn uitputting heen: hij had een wijle van rust gewild, na al zijn rusteloos trekken en reizen, maar nu reeds werd hij, trots zijn vermoeidheid, door een nervoziteit geprikkeld om zich opnieuw in een maalstroom van veranderingen te werpen.

Seeing that his chief was no longer in possession of his war hammer, Nevel Drango stepped forward to cover him on the retreat.