Find the word definition

Could not find any definition of word "nemen"

Usage examples of "nemen".

Hij stond erop fatsoenlijke kleren voor haar te kopen en hij nam haar mee naar een hotelkamer waar ze een bad kon nemen en een maaltijd kon krijgen, die ze ondanks haar honger niet naar binnen schrokte.

Hij hield nu reeds zijn mond goed open en zijn tong tegen zijn ondertanden aan, maar heusch, hij moest les nemen, bij Roberts.

Verstraeten passeerde even Eline en Cateau om een album van een tafeltje te nemen, dien zij aan mevrouw Van der Stoor en mevrouw Eekhof wilde toonen.

Verstraetens had veroorloofd, konden de Hijdrechten kwalijk nemen, en daarbij zou Betsy haar verzoek misschien ronduit weigeren.

Zij had namelijk een paar dagen geleden beweerd, dat Roberts, haar muziekmeester, oud werd en niet meer deugde, dat zij van een artist wilde les nemen, van Fabrice bijvoorbeeld, en Betsy had haar afgevraagd of ze dol was geworden, en beweerd, dat dit gedecideerd nooit gebeuren zou, zoolang Eline bij hen in huis woonde.

Hij liet ze allen in gedachten voorbij trekken, als een processie van bejaarde dames, die glimlachend en buigend, hem hare quasi zedig blozende dochters voorstelden, als ware hij een Pacha, die er een harem op na ging houden en maar voor het nemen had.

Van Raat, dat het haar veel pleizier zou doen, zoo Eline nu wat rust ging nemen, op hare kamer.

Enfin, zie je: ik vind, je moet nooit naar iets verlangen, je moet nemen wat je krijgt en tevreden zijn met wat je krijgt.

Denkelijk niet, daar zij van de dozis, die zij placht te nemen, thans niets geen invloed scheen te ondervinden.

Zij zou haar kinderen zeer veel bezoeken, maar bij hen haar intrek nemen, dat niet.

U moet me niet kwalijk nemen, doctor Yanoguchi, maar het is een publiek geheim dat de meeste mensen hopen dat de automatisering op een mislukking uitdraait.

Dat was ook het mooie van het plan: hoe meer tijd de Japanners nodig hadden om een beslissing te nemen, des te langer zou Jimmy zijn baan houden.

Turkse koffie werd geserveerd, een vloeistof die Sofia met regelmatige tussenpozen tot zich moest nemen zoals hij later zou ontdekken.

Vaticaan uit met een kwart miljoen gelovigen die waren gekomen om de zegen van de paus in ontvangst te nemen, om te bidden, om rond te kijken en souvenirs te kopen of alleen maar om te merken dat hun geld was gejat.

Als we weinig speling hebben nemen we soms genoegen met slechte weersomstandigheden.