Find the word definition

Could not find any definition of word "neen"

Usage examples of "neen".

Neen Freddy, wil je oprecht zijn, beken dan, dat je zijn karakter verkeerd hebt ingezien, en maak alles goed.