Find the word definition

natte

Usage examples of "natte".

De geuren en het lawaai van Gayjur leken hen aan te vallen: pakhuizen gevuld met de zoete, gekruide en grasachtige geuren van componenten van parfum, kaden en scheepswerven die naar natte zeilen roken, naar rottend zeeleven, afdichtingsproducten en verf, matrozen en laders die aan het schreeuwen waren, eethuisjes en stalletjes op straat en fabrieken die de lucht welriekend of stinkend maakten door soep, ammoniak, gefrituurde groenten en oplosmiddelen.

Ten slotte rechtte hij zijn rug, streek zijn haar glad met zijn natte handen en ging terug naar de grote kamer.

Zij kwamen druipnat te voorschijn, met bemodderde schoenen en handen, vuil van het natte zand van den Witten Kuil, terwijl het onophoudelijk druppelde van de verslapte randen hunner strooien hoeden.

De koude en natte winter was een geluk geweest, alleen de hardnekkigste journalisten hadden zich voor de deur laten zien.

Ze knoopte een handdoek om haar natte haren, trok een badjas over haar lenige lichaam aan en ging op blote voeten naar de eetkamer, waar ze tegenover George aan tafel ging zitten.

Toen ze zich met natte haren bij de anderen voegde, in haar gewone kleren en zo te zien rustig, was het al te donker om te kunnen zien hoe moe en ontdaan ze was.

Emilio na een tijdje, waarbij zijn stem door de rijen natte stoffen heen klonk.