Find the word definition

Crossword clues for naam

Wiktionary
naam

n. 1 (context obsolete legal English) The act or process of taking property for the purpose of compensation. 2 (context obsolete legal English) Goods taken in such a manner

Wikipedia
Naam (1986 film)

Naam is a 1986 Hindi-language Indian feature film directed by Mahesh Bhatt, starring Nutan, Sanjay Dutt, Kumar Gaurav, Poonam Dhillon, Amrita Singh and Paresh Rawal. The film is regarded a milestone in the careers of Mahesh Bhatt, Paresh Rawal and Sanjay Dutt. Naam proved to be a blockbuster at the Indian box office, playing for over a year at a majority of India's cinemas and stands as the eighth highest grossing Hindi film of the 1980s decade grossing . The soundtrack for the movie also contributed to its huge success. "Chithi Aayi Hai" (Lyrics: Anand Bankshi, Singer: Pankaj Udhas) was selected as one of the 100 songs of millennium by BBC Radio.

Naam (disambiguation)

Naam may refer to:

  • Nāma, an act of worship of God by Hindus and Sikhs
  • Naam (1953 film)
  • Naam (1986 film), Hindi-language film starring Sanjay Dutt, Kumar Gaurav and Nutan
  • Naam (2003 film)
  • Northwest African American Museum in Seattle, Washington, USA
Naam (2003 film)

Naam is a 2003 Indian Tamil drama film written and directed by Saba Kailash. The film is produced Prakash Raj, who himself starred in the leading role, while an ensemble cast of newcomers formed secondary roles. The film released in September 2003 to positive reviews from critics. The film was a remake of Telugu film Aithe.

Naam (1953 film)

Naam is a Tamil language film starring M. G. Ramachandran in the lead role. The film was released on 5 March 1953.

Usage examples of "naam".

Ze wijdden zich helemaal aan hun roeping en deden dat in naam van God.

In de twintigste eeuw stond de naam Mendes nog slechts voor een bezadigde, gegoede familie die met buitenstaanders niet over het roemruchte verleden sprak, hoewel de kinderen dat eigen verleden nog wel werd ingeprent.

Na afloop van het contract zou je een goede naam hebben opgebouwd, mademoiselle, en ervaring en relaties hebben opgedaan, een stevige basis voor je verdere toekomst.

Omdat er geen naam werd opgegeven schakelde Jaubert geen beeldverbinding in, maar hij stemde wel in met een elektronisch overleg waarbij hij het gesprokene zelf kon coderen en via diverse netwerken omleiden.

Rome op de hoogte van haar nieuwe status, sprak haar bereidheid uit het contract op de eerder gestelde voorwaarden aan te nemen en liet de overeenkomst op haar eigen naam zetten.

Geprezen zij Uw Naam, o God, Heer van het Heelal, voor het leven dat U schenkt, voor ons onderhoud, voor het aanbreken van het nieuwe jaargetijde.

Reyes was een specialist van naam op het gebied van vergelijkende godsdienstwetenschap en zijn kennis zou van pas kunnen komen terwijl Sandoz nadere details over de missie naar Rakhat bekendmaakte.

Maar terwijl de VaKashani hem gewoonlijk bij zijn naam aanspraken, gebruikten ze ook een verwantschapsterm die hem een oudere broer van Askama leek te maken.

Ik was een jaar of elf toen de betekenis van die naam me duidelijk werd.

Het ergste moment kwam toen hij besefte dat hij zich de naam van zijn buurt in Porto Rico niet meer kon herinneren.

Paul, met Etienne en Lili en Marie, en de oude mevrouw Van Raat riep van den overkant haar toe, dat de familie Pretmaker de eer van haren naam weer goed ophield.

Zij had hem, sedert zij met hem had schaatsen gereden, toegestaan haar bij den naam te noemen, en zij noemde hem nu: De Woude, tout court.

De knechts, die haar telkens wilden inschenken en den naam van een wijn noemden, haar cavalier, die haar bediende, verveelden haar.

Zijn naam welde als een klagende kreet van angst haar op de lippen, maar zijn naam verdoofde in de angstkreten der natuur.

Ze was nu toch bijna zeventien, en hij had volstrekt niet noodig haar maar altijd bij den naam te noemen, terwijl zij nooit wist, wat zij tot hem zeggen moest, Van Raat, meneer Van Raat, of meneer Paul.