Find the word definition

Could not find any definition of word "mych"

Usage examples of "mych".

Ja i siedmiu mych ludzi przeciwko Faethorowi Ferenczemu i jego Cyganom?