Find the word definition

Wikipedia
Mogoș

Mogoș is a commune located in Alba County, Romania. It has a population of 1,500. It is composed of 21 villages: Bărbești, Bârlești (Mogosbirlesty), Bârlești-Cătun, Bârzogani, Bocești, Bogdănești, Butești, Cojocani (Mogoskozsokány), Cristești, Mămăligani (Mamaligány), Mogoș, Negrești, Oncești, Poienile-Mogoș, Tomești, Valea Bârluțești, Valea Barnii (Valeabarni), Valea Cocești, Valea Giogești (Gyogyel), Valea Mlacii and Valea Țupilor.