Find the word definition

Could not find any definition of word "meneer"

Usage examples of "meneer".

Dien kwam binnen om te vragen, of er belet was voor meneer De Woude Van Bergh.

Het kwam er nu maar hier op aan: hadden meneer en mevrouw iets tegen zijn persoon, of wilden zij de kinderen toestaan van elkander te houden en te wachten, tot zij samen de wereld konden ingaan, zonder al te groote waarschijnlijkheid, dat zij van honger zouden omkomen?

Ze was nu toch bijna zeventien, en hij had volstrekt niet noodig haar maar altijd bij den naam te noemen, terwijl zij nooit wist, wat zij tot hem zeggen moest, Van Raat, meneer Van Raat, of meneer Paul.

I also made some five hundred shells for Meneer Scayse to the same requirements.

He was a tough, arrogant man, but he had helped the Parson build his church and he had worked hard for Meneer Scayse to support a wife and two children.

One is moving on Meneer Scayse in the woods, the second and largest is coming to intercept you.

Anyways, I think it would be neighbourly to wait for Meneer Scayse and the others.

The woman, Sharazad, whom you urge us to believe, bought guns from Meneer Scayse and then loosed the demons upon our community.