Find the word definition

Could not find any definition of word "manier"

Usage examples of "manier".

Nu begreep hij in elk geval waar de afwijzende of ronduit vijandige houding van Isley en Wu op gebaseerd was geweest, de manier waarop ze hem hadden aangekeken.

Iedereen had zijn eigen manier om zijn angst kwijt te raken, om zich met zijn leven tot nu toe te verzoenen en open te staan voor wat de ochtend zou brengen.

Ze ging domweg tegenover hem zitten, sloeg haar notitieblok open en begon hem uit te horen over de manier waarop hij een nieuwe taal leerde, over de ezelsbruggetjes die hij gebruikte, over de gewoonten die hij zich had aangeleerd, over de methoden die hij bijna instinctief gebruikte en ook over de formele, wetenschappelijk aanvaarde technieken bij het in de praktijk onvoorbereid analyseren en begrijpen van een vreemde taal.

De broeder begreep niets van de manier waarop de orde Sandoz behandelde.

Dat verbaasde hem, want doorgaans slaagde hij er wel in een manier te vinden om zowel zichzelf als zijn ouders, docenten, vrienden en vriendinnen tevreden te stellen.

Hij begreep dat Masao Yanoguchi onder druk werd gezet om op de uitgaven te bezuinigen, omdat de mijnbouw op de maan tenslotte toch op niets leek uit te gaan draaien, en de beste manier om te bezuinigen was het uitschakelen van mensen in het proces.

Haar zwarte haar was op de klassieke manier recht naar achteren gekamd en ze was heel eenvoudig gekleed in een zwarte rok en een blouse van rode zijde.

En hij begon nu zelfs wantrouwig te worden, omdat Giuliani zo snel had toegezegd een manier te vinden om Sandoz de stad uit te smokkelen.

Candotti leunde voldaan naar achteren naast Sandoz, blij met de manier waarop alles was verlopen en met het hele leven.

Het enige verrassende was de manier waarop ze zelf op de geestelijke reageerde.

Kingery, een optisch astronoom, gelooft dat ze een manier heeft ontdekt om uit te vinden of het om twee sterrenstelsels gaat die rond twee zwarte gaten cirkelen.

En ik zou op een andere manier aankijken tegen de problemen die we kunnen ondervinden, dat kan goed van pas komen.

Door hen werd hij uiteindelijk op een afschuwelijke manier om het leven gebracht.

Zangers alleen dat ze zingen en muziek is misschien de enige manier om met ze te communiceren.

Voor Emilio was het waarschijnlijk een manier om de omgang minder intensief te maken zonder al te gereserveerd te zijn.