Find the word definition

Crossword clues for maar

Wiktionary
maar

n. a broad volcanic crater, usually filled with a lake

WordNet
maar
  1. n. a flat-bottomed volcanic crater that was formed by an explosion; often filled with water

  2. [also: maare (pl)]

Wikipedia
Maar

A maar is a broad, low-relief volcanic crater caused by a phreatomagmatic eruption (an explosion which occurs when groundwater comes into contact with hot lava or magma). A maar characteristically fills with water to form a relatively shallow crater lake which may also be called a maar. The name comes from the local Moselle Franconian dialect of Daun in the Rhineland-Palatinate, Germany, where it derives from Latin mare (sea).Notes:

  • According to German Wikipedia's "Maar" article, in 1544 in his book Cosmographia, Sebastian Münster (1488–1552) first applied the word "maar" (as Marh) to the Ulmener Maar and the Laacher See. See: Sebastian Münster, Cosmographia (Basel, Switzerland: Heinrich Petri, 1544), [https://books.google.com/books?id=G3JOAAAAcAAJ&pg=PR341#v=onepage&q=&f=false p. 341.] From p. 341: "Item zwen namhafftiger seen seind in der Eyfel / einer bey de schloß Ulmen / und ein ander bey dem Closter züm Laich / die seind sere tieff / habe kein ynflüß aber vil außflüß / die nennet man Marh unnd seind fischreich." (Also two noteworthy lakes are in the Eifel, one by the Ulmen castle, and another by the monastery at Laich ; they are very deep ; [they] have no streams flowing in but many flowing out ; one calls them "maars" and [they] are rich in fish.)
  • In 1819, Johann Steininger (1794-1874), a secondary school teacher from Trier, coined the term "maar" in its modern sense. See: Steininger, J., Geognostische Studien am Mittelrhein [Geological studies on the middle Rhein] (Mainz, (Germany): Kupferberg, 1819).
  • In 1825, George Julius Poulett Scrope (1797–1876) introduced the term "maar" into English. See: Scrope, G.P., Considerations on Volcanoes (London, England: Philipps, 1825), p. 166.
  • Prof. Horst Noll, a geologist at the University of Köln (Cologne), Germany, said that the local term maar might even have been derived from the Latin word mare (i.e. sea) and been introduced into local language during Roman occupation of the West Eifel. See: Noll, H. (1967) "Maare und Maar-ähnliche Explosionskrater in Island. Ein Vergleich mit dem Maar-Vulkanismus der Eifel" (Maars and maar-like explosion craters in Iceland. A comparison with the maar-volcanism of the Eifel.), Special publication of the Geological Institute of the University of Köln, p. 1.
  • Wilhelm Meyer, Geologie der Eifel [Geology of the Eifel] (Stuttgart, Germany: Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 1986), p. 311.
  • Herbert Lutz and Volker Lorenz (2013) "Early volcanological research in the Vulkaneifel, Germany, the classic region of maar–diatreme volcanoes: the years 1774–1865." On-line publication of Springer International Publishing, Berlin, Germany.
  • The American Heritage Dictionary states that the word "maar" derives from the Latin mare (sea), as does the German language Universal Lexikon. Maars are shallow, flat-floored craters that scientists interpret as having formed above diatremes as a result of a violent expansion of magmatic gas or steam; deep erosion of a maar presumably would expose a diatreme. Maars range in size from across and from deep; most maars commonly fill with water to form natural lakes. Most maars have low rims composed of a mixture of loose fragments of volcanic rocks and rocks torn from the walls of the diatreme.
Maar (album)

Maar is the second studio album by Swiss post-rock band The Evpatoria Report. It was released through Get A Life! Records on September 5, 2008. The album was recorded and mixed by Serge Morattel at Rec Studio in Geneva then mixed by Glenn Miller at Greenwood Studios in Basel.

Usage examples of "maar".

Het was een moeilijke taak, al kon zij nog zoo goed praten, en het was misschien tot het ongeluk van haar Georges, dat zij zoo pleitte, maar ach, de jongen was zoo verliefd, en misschien had hij het toch wel aan het rechte eind!

De geur kwam Emilio bekend voor, maar het duurde even voordat hij die thuis kon brengen.

Edward Behr was nog getrouwd geweest toen het verhaal bekend werd, hij had zich zijn huidige leven nooit kunnen voorstellen of kunnen denken dat hij een van de hoofdrolspelers in levenden lijve zou ontmoeten, maar natuurlijk had hij de details verslonden.

Maar het was de eerste maal, dat zij haar zagen, nadat het bekend was geworden, dat haar engagement verbroken was, en zij moest zich wel dat pijnlijk kruisvuur van blikken getroosten.

Maar soms ook waren het de Moulangers en de Des Luynes, die uit Parijs of Bordeaux kwamen en in wie Eline met vreugde een bekend element van distinctie terug vond.

Maar het had zoo niet mogen worden: zij was zoo verpletterd zwaar met het leven belast geworden, en zij wist nu, dat zij gaarne zou willen sterven.

Eene vrees voor haar leven belette haar te denken, maar hoe angstiger die vrees haar het harte omklemde, hoe krachtiger zij er zich toe dwong.

De Jihad had gedreigd met bomaanslagen en er was een strenge bewaking ingesteld, maar niemand lette op de bleke man die voorovergebogen in zijn rolstoel zat, gewikkeld in een deken tegen de aprilkou.

Een geestelijke was per slot van rekening ook maar een man, zoals Eileen Quinn hem altijd had voorgehouden als hij gloeiend van bewondering uit school thuiskwam.

Toch was hij niet verliefd, dacht hij, want hij vond, dat alle meisjes er vanavond aardig uitzagen, maar in zijne stemming van algemeene bewondering, bleef Freddy hem toch de mooiste, de allermooiste.

Het dagelijkse ritueel deed haar bijna haar akelige dromen vergeten, maar voordat Anne de badkamer uitging wierp ze nog een laatste blik in de spiegel.

Hij keurde hen geen blik waardig en vertraagde zijn pas niet, maar in het voorbijgaan had hij wel iets te zeggen.

Ze hield haar blik op de weg gericht, maar er verschenen lachrimpeltjes rond haar ogen.

Particuliere voertuigen waren in de stad verboden, een maatregel die de verkeersdrukte had teruggedrongen maar die tevens vrij spel bood aan de agressiefste chauffeurs.

Hij haastte zich van de brug naar de tafel in de grote kamer, maar Emilio was al tegen de grond gezakt voordat hij bij hem was.