Find the word definition

Could not find any definition of word "maand"

Usage examples of "maand".

Tegen het eind van de eerste maand kon hij haar als een mens van vlees en bloed gaan zien en proberen haar te peilen.

Maar zelfs na een maand slaagde hij er niet in zijn polsen voldoende te beheersen en de oefeningen met zijn vingers beroofden hem van zijn laatste krachten.

George Edwards op een dag, ongeveer een maand nadat ze met haar werk was begonnen.

Als een priester eens in de maand in het geheim een vrouw bezoekt vergt hij misschien het uiterste van zijn zelfbeheersing, terwijl hij toch vaker sex heeft dan sommige getrouwde mannen.

Alan Pace, maakte zich op om het Eden te verlaten waar ze bijna een maand hadden gezeten.

Elke opgeschreven paragraaf riep een honderdtal nieuwe vragen op, maar ze deden het rustig aan en een stroom van artikelen ging terug naar Rome, week na week en maand na maand.

Na een maand pijnstillers te hebben verstrekt, stelde Anne voor dat Sofia koffie zou drinken als er niemand in de buurt was.

Mei een maand van lente-weelde zou zijn, zooals de dichters het logen!

Horze te logeeren gevraagd en zij zou er de Erlevoorten en de Howards, die nu ook in Den Haag vertoefden, in het laatst van Juli vergezellen, om gedurende de geheele maand Augustus in Gelderland te blijven.

En een maand van rust scheen hem in zijn tegenwoordig ellendig slingeren van den eenen dag op den anderen een tijdlengte toe, die nooit zou eindigen, een eeuwigheid van weelde.

Lili waren sedert een maand in hun huisje en wanneer Georges des morgens naar Buitenlandsche Zaken ging, wanneer het eerste ontbijt was opgeruimd, scheen het Lili toe, dat zij nooit klaar zou komen met haar huishouden.

Het was nu Mei geworden en schoon het nog een week geleden winter was geweest viel de zomer in het midden van die maand als zonder overgang in, met een schroeiende warmte.