Find the word definition

Could not find any definition of word "lekk"

Usage examples of "lekk".

Hij zweeg en keek naar Giuliani, een geleerde van wie hij verwachtte dat hij begreep waarom die theorie hem niet lekker zat.

Na jaren te hebben geslapen in het gezelschap van vele Runa waren ze verbaasd dat ze een eigen kamertje toegewezen kregen, en ze merkten dat de ronde bedden op platforms een soort nesten waren waarin je je lekker kon omdraaien.

Er waren hekken naar kleine binnenpleinen, waar je families kon zien uitrusten, etend onder ver overhangende dakranden, beschermd tegen de regen maar wel lekker buiten in de avondlucht.

Hij kon er zijn Engels lekker mee oefenen en legde me veel dingen uit.

Dat zal tienmaal zoo lekker smaken als anders, uit zulke lieve vingertjes.