Find the word definition

Usage examples of "lader".

And while just about every forcer in the place clustered around the cordial crate enjoying my performance, the cargo laders for the port were passing the rest of my goods through the sniffer and hauling them over to the ship.

De geuren en het lawaai van Gayjur leken hen aan te vallen: pakhuizen gevuld met de zoete, gekruide en grasachtige geuren van componenten van parfum, kaden en scheepswerven die naar natte zeilen roken, naar rottend zeeleven, afdichtingsproducten en verf, matrozen en laders die aan het schreeuwen waren, eethuisjes en stalletjes op straat en fabrieken die de lucht welriekend of stinkend maakten door soep, ammoniak, gefrituurde groenten en oplosmiddelen.

When Nyctasia joined the laders, one of the others left to get a meal, and when Raphe came looking for Corson he sent two people up to the platform to replace her before calling her to come down.

Se encontraban en la ladera norte de los montes Talakmas, varias leguas al sur del campo de batalla.