Find the word definition

Wikipedia
Laat

Laat ( Sindhi لاٽ) is a children's magazine in Sindhi published by Mehran Publication Hyderabad, Sindh. It started in 1988 and got immediate attention of Sindhi children. It was founded by Altaf Malkani and Zulfiqar Ali Bhatti. It contains short stories, poems, articles and many more things of interest to the children.

Usage examples of "laat".

Die schoonheid verzorgde zij zeer, als een dierbaar juweel, dat men laat fonkelen en flonkeren, en deze aanhoudende zorg deed haar als verlieven op wat zij bevalligs aan zich vond.

Scherp te midden dier gedachten, gevoelde zij echter een vrees, hem aldus vroeg of laat te moeten verliezen.

Ben is nog te klein, u moet bedenken, hij is pas drie jaar en het wordt te laat.

Kom, ik zou maar beneden komen, luie meid, maar laat mij je eerst flink zoenen.

Tahad Kesai toen hij op een gloeiend hete middag, drie uur te laat voor het zogenaamde middagmaal, terugkeerde bij hun gemeenschappelijke tent.

Henk bij voorbeeld, laat me aan een grooten hond denken, Betsy aan een kip, mevrouw Van der Stoor aan een krab.

En denk je soms, dat ik me door jou de les laat lezen aan een diner bij vreemden, denk je dat?

Zachtjes schuift hij het voorste en het achterste deel van het stekelpantser uiteen, zet de voeten voorzichtig op den grond en laat langzamerhand zijn varkenssnuitje voor den dag komen.

Het was bijna acht uur en hij begon zich af te vragen wat Masao Yanoguchi zou zeggen als die merkte dat hij pas laat op de hoogte was gesteld.

Het zal niet de eerste keer zijn dat ik moet toezien hoe George zichzelf laat opblazen, in elkaar laat slaan of te pletter valt.

Jij ook, nietwaar, je steunt op Henk, je laat je heel en al op hem neer, en hij is er sterk genoeg voor.

Hij voelde zich gekwetst en tegelijk beschaamd omdat hij er zo laat achter was gekomen.