Find the word definition

Could not find any definition of word "laan"

Usage examples of "laan".

Elsa and Mrs Ter Laan had gone to a party, to which neither he nor Sophia had been invited.

She was always very fluent, he knew from Sophia, with Mrs Ter Laan in the studio, full of philosophical profundities.

Haarlem and worked steadily at the exercises Mrs Ter Laan set her to do.

Paul en Etienne, de schaatsen over den schouder, naar de IJsclub aan de Laan van Meerdervoort waren getogen.

Zoo bereikte zij de Javastraat en sloeg zij rechts om, naar de Laan van Meerdervoort toe.

Van Stralenburgen het rijtuig in de laan reeds tegemoet en de drie dreumessen sprongen als jonge honden en poogden het rijtuig bij te houden, tot grooten angst van Marianne.

Opzettelijk had zij het huis van de Laan van Meerdervoort vermeden, uit een gevoel van kieschheid, gemengeld met weemoed en schroom.