Find the word definition

Wikipedia
Kulesza

Kulesza is a Polish surname.

Notable people with the surname include:

 • Agata Kulesza (b. 1971), actress
 • Beata Sokołowska-Kulesza (b. 1974), canoeist
 • Jakub Kulesza
 • Kasia Kulesza (b. 1976), swimmer
 • Marek Kulesza
 • Marian Kulesza (1878–1943), painter
 • Marta Pihan-Kulesza (b. 1987), gymnast
 • Michał Kulesza (1799/1800–1863), painter, lithographer
 • Roman Kulesza, artistci gymnst
 • Ryszard Kulesza (1931–2008), soccer player
 • Seweryn Kulesza (1900–1983), jockey
 • Tomasz Kulesza (b. 1959), politician