Find the word definition

Wikipedia
Korwa

Korwa may refer to:

  • Korwa language
  • Korwa people
  • Korwa, Uttar Pradesh

Usage examples of "korwa".

The former comprise the Juangs, Kharrias, Mundas, Bhumij, Ho or Larka Kols, Santals, Birhors, Korwas, Kurs, Kurkus or Muasis, Bhils, Minas, Kulis.