Find the word definition

Wiktionary
keek

n. A look, especially a quick one; a peek. vb. To peek; peep.

Wikipedia
Keek

Keek is a free online social networking service that allows its users to upload video status updates, which are called "keeks". Users can post keeks to the Keek website using a webcam or via the Keek mobile apps for iPhone, Windows Phone, BlackBerry, or Android. Users can also reply back with text or video comments, known as "keekbacks", and share content to other major social media networks. There is also an embed option so users can embed their keeks into a blog or website.

Usage examples of "keek".

Ze leunde met over elkaar geslagen armen tegen de wand en keek naar hem met de blik van een arts, hoewel ze met haar gedachten nog was bij wat ze net had gezien.

Hij keek een keer om voordat zijn boot de bocht door ging en zag de vreemdeling nog op de kade staan, een klein, zwart silhouet dat afstak tegen de rotsen van Kashan.

Anne zette haar handen op haar heupen en keek strak naar de grond terwijl ze diep inademde om haar woede te bedwingen.

Ze lachte in zichzelve om zichzelve en keek naar buiten in den tuin, waar de druipende, dorre takken als in wanhoop geschud werden door den wind.

Ben zat op den grond, bij haar fauteuil, zijn dik hoofdje gedrukt in de japon zijner moeder, en hij keek zeer aandachtig naar een grooten tak van een bladerloozen kruliep, die telkens de wanhopigste wendingen maakte onder den stortvloed.

Yanoguchi zei niets, maar omdat hij ook niet al te lelijk keek ging Quinn verder.

Hij draaide zich om en keek koel naar zijn secretaris, die onbewogen naar hem had zitten luisteren.

De pater keek naar de kust in de laagte, naar de rotsen die zich glanzend in het maanlicht verhieven en naar de branding bij het strand.

Hij zweeg en keek naar Giuliani, een geleerde van wie hij verwachtte dat hij begreep waarom die theorie hem niet lekker zat.

Hij keek naar Sandoz, bang dat die van streek zou raken door die praktische herinnering aan het overlijden van D.

Emilio wendde zijn gezicht af en keek naar de bijen die in het felle zonlicht buiten het prieel rond de daglelies en rozen vlogen.

John bleef even staan en keek door een spleet tussen de lakens naar Sandoz.

Felipe keek naar de horizon en probeerde geen aandacht aan de donkere wolken te schenken.

Jean-Claude Jaubert keek naar de cijfers die over het scherm begonnen te rollen en zag dat hij weer wat welvarender was geworden.

Hij was echter duidelijk tegen zijn woede aan het vechten terwijl zijn handen stijf in zijn schoot lagen en hij strak naar de tafel keek.