Find the word definition

Wikipedia
Kaikai

Kaikai is a surname, and may refer to:

  • Ansumana Jaia Kaikai, Sierra Leonean politician
  • Linus Kaikai, Kenyan journalist
  • Moijueh Kaikai, Sierra Leonean politician
  • Septimus Kaikai, Sierra Leonean politician and broadcaster
  • Sullay Kaikai (born 1995), English association footballer

Kaikai may also refer to:

  • Kaikai Kiki, an art production and artist management company
  • KiKi KaiKai, a shoot 'em up video game