Find the word definition

Wikipedia
Jukun

Jukun or Djugun or Dyugun may refer to:

  • Jukun people (West Africa)
  • Jukun Takum language
  • Jukun people (Australia)
  • Jukun language (disambiguation)