Find the word definition

Wikipedia
Jou (Murça)

Jou is a parish of the municipality of Murça, Vila Real District, in northeast Portugal. The population in 2011 was 654, in an area of 37.29 km².

Usage examples of "jou".

jou are a fake, a fraud and, most damning of all, jou are really Subcomandante Verapaz.

I find jou guilty of subversion, insurgency and treason and sentence jou to be stood up against a tree and shot dead for your sins and your crimes against the sovereign government of Mexico.

I am a man among men and jou, magnificent one, are a mouse among-how jou say?

Now jou are angry because I have interrupted a mere television program.

Als ik kan, zie ik hem dan nog in den nek, weet je, en daarvoor zou ik met jou natuurlijk te eerlijk zijn.

Je houdt van Georges en Georges houdt van jou, en de geheele wereld is tegen jullie, mama, en mevrouw Eekhof en iedereen, nietwaar?

Cor, die zich langzamerhand gaat voelen, zijn die van jou toch ook nog al woelwaters.

En denk je soms, dat ik me door jou de les laat lezen aan een diner bij vreemden, denk je dat?

Je vindt hem valsch, maar ik vind jou valsch, jou, die hem zelf vraagt hier te komen, die hem daarna het huis uitjaagt, door om een nietigheid tegen hem te schelden als een vischwijf!

Aan jou bekende ik dat niet dadelijk, omdat je hem verdedigde en omdat het mij zoo goed deed, dat je hem verdedigde.

Ik vertrouw niemand, niemand, zie je, zelfs jou niet, zelfs mezelven niet, maar hem wel.

Ik zou niet aan iedereen willen vertellen, wat hij me gedwongen heeft van hem te accepteeren, en zelfs nu ik er jou over spreek, schaam ik mij er wel een beetje over.

Ik ken hem natuurlijk niet, maar ik zou toch zeggen, dat hij geheel en al het contrast is van jou, Vincent.

Emilio, misschien is God voor jou net zo tastbaar als George en ik voor elkaar zijn.

Ik heb getuigenverklaringen van twee van je superieuren, die oprecht geloofden dat er met jou op Rakhat iets heel buitengewoons is gebeurd, dat je.