Find the word definition

Wikipedia
JHF

JHF may refer to:

  • Jamaica Hockey Federation
  • Jewish Healthcare Foundation
  • John Hancock Financial
  • Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund, a Swedish temperance movement