Find the word definition

Wikipedia
Ikaika

Ikaika may refer to:

  • A captive orca
  • Ikaika Alama-Francis (born 1984), football player
  • Ikaika Kahoano (born 1978), singer