Find the word definition

Crossword clues for hui

Wiktionary
hui

n. (context New Zealand English) A Māori social gathering or assembly.

Wikipedia
Hui

Hui may refer to:

Hui (Māori assembly)

A hui is a New Zealand term for a social gathering or assembly.

Originally a Māori language word, it was used by Europeans as early as 1846 when referring to Māori gatherings - but is now increasingly used in New Zealand English to describe events that are not exclusively Māori.

Hui (disambiguation)
  1. redirect Hui
Hui (secret society)

Hui is a Chinese word, generally meaning 'conference', but which is sometimes used to refer to a secret society. It is often mutually interchangeable with terms like kongsi , a term generally used to mean 'corporation', or a Chinese clan . The Hokkien-derived term kongsi (公司, ) is more widely known in Southeast Asia, however, whereas in China, the secret societies were just simply known as hui.

In modern Hawaii vernacular, hui is used to refer to any group or organization.

Hui (priestess)

Hui was an ancient Egyptian priestess during the Eighteenth dynasty. She was the mother of Merytre-Hatshepsut, the Great Royal Wife of Pharaoh Thutmose III.

Hui played an important role in the cults of Amun, Ra and Atum. One of her statues was found, it names her as the mother of the Great Royal Wife. This proves that Merytre was not the daughter of Queen Hatshepsut, as she was thought to be. The statue, which is now in the British Museum, also depicts the children of Thutmose and Merytre, except for Amenhotep II. Princess Nebetiunet is sitting on her grandmother's lap, Prince Menkheperre and princesses Meritamen, the other Meritamen and Iset can be seen on the side of the statue. Iset was probably the youngest, as her figure is much smaller than that of the others.

Hui (informal loan club)

Hui refers to a group-based rotating saving and credit scheme that is popular among many immigrant and migrant communities throughout the United States. Biao Hui is the Chinese verb when someone is engaging or participating in Hui.

Usage examples of "hui".

Anne belde hem om hem het weinige te vertellen dat ze zelf wist en hem te vragen meteen naar huis te komen.

Ze belde Sandoz in San Juan en viel met de deur in huis, zonder valse bescheidenheid of overdrijving.

As far as he knew, neither the Junior Minister nor his daughter owned a gun, but then neither had Chih Huang Hui, officially.

Je vindt hem valsch, maar ik vind jou valsch, jou, die hem zelf vraagt hier te komen, die hem daarna het huis uitjaagt, door om een nietigheid tegen hem te schelden als een vischwijf!

Opzettelijk had zij het huis van de Laan van Meerdervoort vermeden, uit een gevoel van kieschheid, gemengeld met weemoed en schroom.

George was vol vertrouwen en geestdrift teruggekomen en terwijl ze hem van de luchthaven van San Juan naar huis reed bedolf hij haar bedenkingen onder een lawine van opgetogen uitroepen.

Zij had voor geen van allen een goed woord over, en zij liep, quasi druk bezig, door het huis te dwalen, telkens de bedienden op de vingers tikkend voor kleine onoplettendheden, voor een stofdoek die slingerde, of een looper die niet recht lag.

Zij had namelijk een paar dagen geleden beweerd, dat Roberts, haar muziekmeester, oud werd en niet meer deugde, dat zij van een artist wilde les nemen, van Fabrice bijvoorbeeld, en Betsy had haar afgevraagd of ze dol was geworden, en beweerd, dat dit gedecideerd nooit gebeuren zou, zoolang Eline bij hen in huis woonde.

En jij, die nou er om zit te grienen, denk je, dat jij dan altijd in huis blijft?

En dan naar huis te komen om door ons heel teder en genadig te worden behandeld, voegde hij er in gedachten somber aan toe.

Zij genoot wanneer zij weder terug was in haar ruim huis op het Voorhout, met zijn eenigszins ouderwetsche luxe, verwelkt en verkleurd, maar vol gemak en gezelligheid.

Hoe wil je hebben, dat een moeder niet over een jongen, die bij haar in huis woont, klaagt!

On Monday, April 22, at the Huis ten Bosch Palace at The Hague, Adams was received by His Most Serene Highness the Prince of Orange, William V, and his wife Princess Wilhelmina in a ceremony of formal recognition.

It was too cold to stand still for long, so she walked back the way she had come and found a coffee shop and then, much refreshed, walked to the Huis Lambert van Meerten, a museum housing Delftware and antique furniture.

There were nationalities called Yi and Hui and Naxi and Hezhe and Miao and God knows how many others, of skin colors ranging from ivory to bronze.