Find the word definition

Wikipedia
Hout

Hout, van Hout and van den Hout are Dutch surnames meaning "wood", "timber" or "of the wood". Notable people with the surname include:

 • Michael Hout, American sociologist and professor
 • Morgan Hout, American college football head coach in the 1980s
 • Shafiq al-Hout (1932-2009), Palestinian politician and writer, a founder of the Palestine Liberation Front and the Palestine Liberation Organization
 • Cor van Hout (1957–2003), Dutch kidnapper
 • Joris Van Hout (born 1977), Belgian footballer
 • Kristof Van Hout (born 1987), Belgian football goalkeeper
 • Léon van Hout (1864-1945), Belgian violinist and music educator
 • Roald van Hout (born 1988), Dutch footballer
 • Ronnie van Hout (born 1962), New Zealand artist
 • Russell Van Hout (born 1976), Australian former racing cyclist
 • Willem van den Hout (1915-1985), Dutch writer and publicist
Hout (disambiguation)

Hout is a surname. It may also refer to:

 • Hout, Syria, a village
 • Hout River, Limpopo Province, South Africa
 • Alkmaarderhout, a former multi-purpose stadium in Alkmaar, Netherlands, known as the "Hout"

Usage examples of "hout".

Hij legde zijn handen op het ruwe hout van de tafel, als een koopman die een rol stof voor een klant uitspreidt, en staarde er zonder zichtbare emotie naar.

Het gekraak van het hout vermenigvuldigde zich, het gekras van den nagel werd scherper en ieder oogenblik verwachtte zij de beweging der hand te zullen hooren, die hare muilen wilde grijpen.

Je kan je hier verbeelden, dat je nog in de middeleeuwen leeft, met al dat donkere hout en die blazoenen boven de deuren.

John kon zich voorstellen dat er ooit voldoende bomen geweest waren om het hout onbekommerd voor versiering en haardvuren te kunnen gebruiken.

When the first party went ashore, still in quarantine suits but breathing Connie's air after it had passed through electrostatic precipitators, two more experimental animals went with them-Bernhard van Houten and Percival the Pig.