Find the word definition

Could not find any definition of word "houd"

Usage examples of "houd".

Brown Houd, who knew much of such things, went among them with a confusion in his cup, looking and grinning.

In that crowded house were also hung the long golden leaves to dry, which Houd and others there smoked in little pipes, racks and racks of it, smelling as it looked, dry and golden.

I thought of Houd standing before that mirror which showed a tall-hatted man giving giant pots to a boy.

Their interim leader, Nura Nal, issued a statement to that effect at a press conference held this morning at the Houd Istihmam Yacht Club just before it was blown up.

Hij vroeg zich af of de vreemde houding de aanvoer van bloed naar zijn hersenen misschien bevorderde.

Hij schreef haar zakelijke houding toe aan het feit dat ze per opdracht werd betaald: hoe sneller ze werkte, des te meer verdiende ze.

Hij lag nog steeds vast te slapen, bijna in dezelfde houding als waarin ze hem hadden achtergelaten.

Jean-Claude Jaubert had altijd van contrasten gehouden, in dit geval van de lichte huid en het zwarte haar met de opvallende wenkbrauwen, van haar aristocratische houding en haar vuile schooluniform, van haar jeugd en ervaring.

Nu begreep hij in elk geval waar de afwijzende of ronduit vijandige houding van Isley en Wu op gebaseerd was geweest, de manier waarop ze hem hadden aangekeken.

Chaypas plaats en leunde comfortabel achterover in de kussens, ervoor zorgend haar houding zo goed mogelijk te imiteren.

Hij zal waarschijnlijk wel rondlopen met het een of andere niet onderzochte macho-idee dat hij nog eens in overweging moet nemen, maar hij is in staat zijn houding zo nodig aan te passen.

Als hij iets van houding veranderde, kon hij zijn gewicht gebruiken om de breekbare luchtpijp te vermorzelen en de huidige luchtledigheid blijvend maken.

Hij schrok zo van de alarmerende onzekerheid van een houding op twee benen zonder steuntje, dat hij nauwelijks merkte dat zijn pols met twee vrij sterke handen werd vastgepakt en hij overeind werd geholpen.

Texaans accent en een houding die duidelijk maakte wat er ongezegd was gebleven: jij stuk ellende.

Minuten lang kon zij zich spiegelen, glimlachend met de fijne punt van den roziggenagelden vinger de lijn van wenkbrauw en wimper streelend, zich de oogleden een weinig amandelvormig vertrekkende, of heure bruine haren woest om zich heen warrelende, in de houding eener schalke zingara.