Find the word definition

Crossword clues for hond

The Collaborative International Dictionary
Hond

Hond \Hond\, n. Hand. [Obs.]
--Chaucer.

Usage examples of "hond".

Emilio ontfermde zich over Maria Lopez, een meisje van elf dat hij huilend bij een doodgereden hond aantrof en dat goedhartig en leergierig bleek te zijn.

En het kon geen hond wat schelen waar dat ding voor gebruikt zou worden.

Soms greep hij in zijn dromen ergens naar, pogend zich op te richten om lucht te happen, en maakten zijn handen spastische bewegingen zoals de poten van een hond die droomt dat hij aan het rennen is.

Which that I have assured in your hond, When that the priest to you my body bond: Wherefore I will answer in this mannere, With leave of you mine owen lord so dear.

Ere he had done this operation, And knew full many a seal and many a bond This mirror eke, that I have in mine hond, Hath such a might, that men may in it see When there shall fall any adversity Unto your realm, or to yourself also, And openly who is your friend or foe.

To certain Lombards ready in their hond The sum of gold, and got of them his bond, And home he went, merry as a popinjay.

Committee Chairman Hond insisted on airing his theory that Pacific Project was the name Earth gave to a device for using internal traitors on the Outer Worlds.

Hij, op aandrang van zijn vrouw, had in dien tijd naar eene betrekking, eene bezigheid gezocht, daar hij Betsy met zijne kalme, goedmoedige luiheid soms verveelde, als een trouwe hond, dien men steeds aan zijne voeten vindt liggen, en die, bij ongeluk, dikwijls getrapt wordt.

Henk bij voorbeeld, laat me aan een grooten hond denken, Betsy aan een kip, mevrouw Van der Stoor aan een krab.

Ik herinner me: vroeger heb ik eens een hond zien overrijden, en ik huiver nog, als ik er aan denk.

Hun stem bestaat uit heesche geluiden, die soms op het blaffen van een Hond, soms op het bulken van een kalf of op het loeien van een Rund gelijken.

Zij gaan uit en in, visschen in de zee en keeren vrijwillig terug in de woning van hun verzorger, leeren dezen kennen en volgen hem na als een Hond.

And shortly of this proces for to trete, So doghty was hir housbonde and eek she, That they conquered manye regnes grete In the orient, with many a faire citee, Apertenaunt unto the magestee Of Rome, and with strong hond held hem ful faste, Ne nevere myghte hir foomen doon hem flee, Ay whil that Odenakes dayes laste.

A markys whilom lord was of that lond, As were hise worthy eldres hym bifore, And obeisant and redy to his hond Were alle hise liges, bothe lasse and moore.

I yow relesse, madame, into youre hond Quyt every surement and every bond, That ye han maad to me as heer biforn, Sith thilke tyme which that ye were born.