Find the word definition

Crossword clues for hoge

Wikipedia
Hoge

Hoge can refer to a number of things.

Usage examples of "hoge".

Daarom ging hij terug naar de tafel terwijl Peggy op hoge benen de kantine verliet en zette zijn maaltijd voort terwijl hij over de hele zaak nadacht.

Vincenzo Giuliani had zijn hoge positie te danken aan zijn mensenkennis, maar deze mens had hij nooit begrepen.

Haas, Patrick Hagopian, William Haviland, Gordon Henderson, Richard Hill, Mark Hilgendorf, Mark Hirsch, Dean Hoge, Jo Hoge, Jeanne Houck, Frederick Hoxie, David Hutchinson, Carolyn Jackson, Clifton H.

De hoge ramen van het kantoor stonden open en de vitrage bewoog licht in de warme zomerlucht.

Hij had een Spaans sikje, een olijfkleurige huid, steil zwart haar met een scheiding in het midden, hoge en brede jukbeenderen en een verbazend fijne kin.

Gawayn gly3t on the gome that godly hym gret, And thu3t hit a bolde burne that the burygh ayghte, A hoge hathel for the none3, and of h3e eldee.