Find the word definition

Crossword clues for hij

Wikipedia
Hij

Hij may refer to:

  • Hij River, in Romania
  • Hijuk language, a Bantu language of Cameroon
  • Hiroshima Airport, in Japan

Usage examples of "hij".

Het ergste was wel wanneer hij het gebouw kon zien waar hij naartoe wilde maar de straat waarin hij zich bevond ergens anders heen ging, zodat hij op weer een ander mooi plein met weer een andere mooie fontein terechtkwam.

hij zweeg en het leek alsof hij in tranen zou uitbarsten, maar hij vermande zich en ging op doelbewuste toon verder.

Zijn tandvlees bloedde niet meer, maar het zou nog een hele tijd gaan duren voordat hij weer normaal kon eten.

Als hij wakker was lag hij roerloos in bed, opgerold als een foetus en bijna net zo hulpeloos.

Als jonge knaap al, toen de generale overste nog maar gewoon Vince Giuliani was, was hij onder de indruk geraakt van Emilio Sandoz die hem een jaar voor was bij de tien jaar durende vorming tot priester.

Sandoz was een vreemde jongen geweest en nu was hij een raadselachtige man.

Vincenzo Giuliani had zijn hoge positie te danken aan zijn mensenkennis, maar deze mens had hij nooit begrepen.

Vincenzo Giuliani niet ongeduldig toen hij merkte dat hij ook na zestig jaar nog niet in staat was Emilio Sandoz te begrijpen.

Vaticaanstad vanaf het retraitehuis waar hij nog maar net een bedompt kamertje had gekregen met uitzicht op een Romeinse muur die zijn raam tamelijk nutteloos maakte.

Natuurlijk had John van Sandoz gehoord, net als iedereen, maar hij had geen idee hoe hij de man zou kunnen helpen.

John Candotti had zich bij broeder Edward Behr verontschuldigd, net als bij iedereen die hij in de gang was tegengekomen, en nu deed hij hetzelfde tegenover Sandoz nadat Behr hem naar diens kamer had gebracht en hen alleen had gelaten.

hij stak zonder erbij na te denken zijn hand uit en trok hem verlegen terug toen hij het zich herinnerde.

John had uiteraard archiefbeelden van hem gezien, maar Sandoz was veel kleiner en veel magerder dan hij had verwacht.

De pater zag er ook ouder uit, maar niet zo oud als hij in werkelijkheid was.

John probeerde niet naar de handen van Sandoz te staren en vroeg zich af of hij niet beter weg kon gaan.