Find the word definition

Wiktionary
hield

Etymology 1 vb. 1 (context transitive English) To bend; incline; tilt (as a water-vessel or ship); heel. 2 (context transitive English) To pour out; pour. 3 (context transitive English) To throw; cast; put. 4 (context intransitive English) To bow; bend; incline; tilt or cant over. 5 (context intransitive English) To decline; sink; go down. 6 (context intransitive English) To yield; give way; surrender. Etymology 2

n. 1 An inclination; a cant. 2 (context UK dialectal English) An incline; slope. 3 A decline; decrease; wane.

Wikipedia
Hield

Hield Bros , or simply Hield, is an English textile manufacturer and retailer of men's clothing and luxury goods. The company was established in 1922. In addition to manufacturing cloth for its own suits, Hield produces cloth for many labels and has supplied the upholstery used in Queen Elizabeth II's custom Bentley State Limousine.

Usage examples of "hield".

Binnen gingen ze naar de keuken, waar Emilio op de kruk in de hoek ging zitten en zijn blik onafgebroken gericht hield op Anne terwijl ze iets te eten maakte.

Ze hield haar blik op de weg gericht, maar er verschenen lachrimpeltjes rond haar ogen.

Zij hield van geen eenzaamheid, waarin haar het verledene te rooskleurig bij het grijze heden voor den geest placht te trekken, en Paul zag zij zelden anders, dan in haast dineerende, daar hij een afspraak had, of zich vervelende op zijn eigen kamer.

En toch, dapper trots haar zwakte, hield zij den kamp met de duizende kleine beslommeringen van het dagelijksche leven vol.

Ze hield van mijn goocheltrucs en ze vond mij een leuke speelkameraad.

Hij hield nu reeds zijn mond goed open en zijn tong tegen zijn ondertanden aan, maar heusch, hij moest les nemen, bij Roberts.

Hij stond met zijn rug naar hen toe en staarde door het raam naar buiten, hield de vitrage opzij, voorzichtig manoeuvrerend om te voorkomen dat de beugel in de stof vast zou komen te zitten.

In Den Haag woonde ik een tijd lang bij een oude dame, de moeder van mijn zwager, die heel lief was en van wie ik veel hield.