Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Hele

Hele \Hele\, n. [See Heal, n.] Health; welfare. [Obs.] ``In joy and perfyt hele.''
--Chaucer.

Hele

Hele \Hele\, v. t. [AS. helan, akin to D. helen, OHG. helan, G. hehlen, L. celare. [root]17. See Hell, and cf. Conceal.] To hide; to cover; to roof. [Obs.]

Hide and hele things.
--Chaucer.

Wiktionary
hele

vb. 1 (alternative form of heal English) 2 (context transitive now chiefly dialectal English) To hide or conceal; keep secret; cover.

Wikipedia
Hele (disambiguation)

Hele is a village in Devon, England. Hele, 'Hélé, or Hèle' may also refer to:

Usage examples of "hele".

Hij raffelde het gebed af, maakte een nieuwe berekening en belde andere natuurkundigen over de hele wereld.

Hij had zelf de leiding gehad over een heel team radiosterrenkundigen dat naar andere signalen op zoek was, op de vingers gekeken door de hele wetenschap en een flink deel van de wereldbevolking.

I haue longe mused by my self of the sore confounded and vncertayne cours of mannys lyfe, and thinges therto belonginge: at the last I haue by my vigilant meditacion found and noted many degrees of errours: wherby mankynd wandreth from the way of trouth I haue also noted that many wyse men and wel lettred haue writen right fruteful doctrines: wherby they haue heled these dyseses and intollerable perturbacions of the mynde: and the goostly woundes therof, moche better than Esculapius which was fyrst Inuentour of Phesyke and amonge the Gentyles worshypped as a God.

Daarom ging hij terug naar de tafel terwijl Peggy op hoge benen de kantine verliet en zette zijn maaltijd voort terwijl hij over de hele zaak nadacht.

Zijn tandvlees bloedde niet meer, maar het zou nog een hele tijd gaan duren voordat hij weer normaal kon eten.

Hij sloeg een hele voorraad loterijbriefjes in en verklapte de nummers om te kijken of sommigen aan het rekenen sloegen.

Zijn hele lichaam was bont en blauw door de spontane bloeduitstortingen vlak onder zijn huid.

Candotti leunde voldaan naar achteren naast Sandoz, blij met de manier waarop alles was verlopen en met het hele leven.

Waarom zou ze ook, dacht ze terwijl ze zich aan de behandeling onderwierp, terwijl ze haar nagels en haren liet schoonmaken, haar hele lichaam liet reinigen van make-up en stof, van haar hele verleden.

  That the customary tenants of the said manor have right to feed their cattle in the three coppices called South Holmes, Hele Coppice, and Holman Coppice, within the said manor, and a right to the mast there.