Find the word definition

Wikipedia
HEK

Hek or HEK may refer to:

Usage examples of "hek".

De boerin verscheen met een gullen glimlach aan het hek en van alle kanten sprong men uit den wagen, terwijl mevrouw en Mathilde doozen, overdekte manden en korven aanreikten.

Suddenly nervous, she patted her throat and tugged at the neckline of hek new nightgown.

Panniers mounted on its rump and shoulders hek tent felts, ropes and poles, and the many other items required foi raising camp.

Zoals ze bij ons in Texas zeggen, als je een schildpad op het hek ziet zitten, kun je er donder op zeggen dat hij daar niet vanzelf is gekomen.

Silva, niemand minder dan onze eigenste generale overste, gelooft dat God hier en daar een schildpad op het hek heeft gezet.

Hij meerde met nonchalante vaardigheid en geeuwend af en wees met onverschillige trots op het hek naar zijn terrein, erop vertrouwend dat de imposante afmetingen en de duidelijke tekenen van welvarendheid zijn bezoekers zouden laten merken dat ze te maken hadden met een man van gewicht.

A tendril of bright energy, clearly not just another hek of flame, snaked out of the abyss, coiled around her body six times, a dozen time, then burst into scaring electrical fire.

Toen hij aan het ijzeren hek van de groote rijlaan der Horze gekomen was, bleef hij staan en wachtte, tot zij hem stapvoets ingehaald had.

He was leaning back in his black chair, reading a report on the signals Hek had been detecting, when the door buzzer sounded.

As soon as he entered, he saw Hek, the symbolic-communications specialist, and a slim human named Shahinshah Azmi, the head of the material-sciences department.

As soon as Hek had arrived, they both rose from their chairs and left the room.