Find the word definition

Could not find any definition of word "heete"

Usage examples of "heete".

Maar toch liet zij zich, met een zwaren zucht, door Jeanne in de kussens vlijen en dronk zij het heete glas uit, dat Jeanne haar toehield.