Find the word definition

Crossword clues for heer

The Collaborative International Dictionary
Heer

Heer \Heer\, n.[Etymol. uncertain.] A yarn measure of six hundred yards or 1/24 of a spindle. See Spindle.

Heer

Heer \Heer\, n. [See Hair.] Hair. [Obs.]
--Chaucer.

Wiktionary
heer

n. A yarn measure of six hundred yards, or 1/24 of a spindle.

Wikipedia
Heer

Heer may refer to:

People:
 • Kamal Heer, a Punjabi singer and musician.
 • Oswald Heer, a Swiss botanist and naturalist with the standard botanical author abbreviation Heer.
 • Manmohan Waris ("Manmohan Heer"), a Punjabi singer and musician.
 • Sangtar ("Sangtar Heer"), a Punjabi composer and musician.
Other meanings:
 • Heer (film), a 1956 Bollywood film
 • Heer (instrumental), an instrumental by Pakistani band Junoon
 • Heer, Netherlands, an area in the municipality of Maastricht, Limburg
Heer (instrumental)

"Heer" ( Urdu: ہیر, literal English translation: "pure") is an instrumental song by the Pakistani sufi rock band Junoon. The instrumental was first released on the band's self-titled debut album, Junoon released in 1991 and later in the fourth studio album, Azadi released in 1997. The instrumental is composed by the band's lead guitarist Salman Ahmad. The instrumental uses blending of rock guitars and bluesy vocals with eastern elements like the use of tablas, raga-inspired melodies and traditional Pakistani folk music.

In concerts, the song has been frequently performed by Junoon as an intro to their song "Heeray". The music video of the instrumental single is based on the famous poem Heer Ranjha by Waris Shah, it is also one of the popular tragic romances of the Punjab. It tells the story of the love of Heer and her lover Ranjha.

In addition, the instrumental song has also featured in the compilation album Kashmakash, released in 1995. "Heer" was named at #4 in a list of Junoon's top 10 songs published by Gibson Guitar on their website.

Heer (1955 film)

Heer is a 1955 Punjabi film directed by Nazir Ahmed, starring Swaran Lata and Inayat Hussain Bhatti in title roles. The movie is based on the famous Heer poetry book, written by Waris Shah in the 18th century about the love story between Heer and her lover Ranjha.

Heer (army)

Heer may refer to:

 • German Army, or Deutsches Heer (1956-present), for the Cold War Army of West Germany and the current Army of Germany
 • German Army (Wehrmacht), or Heer, (1935-45) for the Second World War Army of Nazi Germany
 • Reichswehr, or Reichsheer (1920-35), for the interwar Army of the Weimar Republic
 • German Army (German Empire), or 'Deutsches Heer'' (1871-1919), for Army of the German Empire
 • Army of the Holy Roman Empire, or Reichsheer (1422-1806), for the army of the Holy Roman Empire
 • Bundesheer or German Federal Army, the Army of the German Confederation (1815-1866)
 • Österreichisches Bundesheer (1920-38, 1955-present), the current Austrian Armed Forces
 • Heer, the current ground component of the Military of Switzerland

Usage examples of "heer".

I saw old Bunger scooting for the exit, and I heered Mike roaring, lunging against his rope.

Het zilveren theeservies in het midden van den heer De Woude: daar omheen al het zilver, al het kristal, al het fijn porselein, door verwanten en vrienden geofferd, terwijl het prachtig cadeau der beide neven Van Raat, Henk en Paul, een elegant ameublementje van dof blauw satijn voor den kleinen salon der jonggehuwden, de geheele serre, als het ware, encombreerde.

Heer Pruyn makes a motion to the lead violinist of the small orchestra, and a vivid gigue is struck up.

En zij groette, terwijl mevrouw Verstraeten hem de hand reikte, eenigszins koel, dralend haar witte vingertjes reikende, dralend ook volgende, toen mevrouw hem naar de serre leidde, naar den ouden heer.

Donderdag trouwden Georges en Lili en men was het er over eens, dat men haar een allerliefst, fijn bruidje vond, zoo als men haar in de kerk aan de zijde van haar bruidegom zag binnentreden, zeer bleek en blond in den witten nevel van haar sluier, haar lange sleep van zwaar blank moiré door Ben Van Raat en Nico Van Rijssel, als door twee miniatuurpagetjes, getorst, en gevolgd door den heer De Woude en mevrouw Verstraeten, den heer Verstraeten en Emilie, door de bruidsjonkers en bruidsmeisjes, door de getuigen en de overige leden der familie.

Geprezen zij Uw Naam, o God, Heer van het Heelal, voor het leven dat U schenkt, voor ons onderhoud, voor het aanbreken van het nieuwe jaargetijde.

A sign nearby read: Turn This Handel Fifty Times And Youl Heer Whats On Our Minds.

Van Erlevoort was namelijk juist bezig in de andere kamer het theeserviesje van Lientje voor de kleine meid te vullen met water, melk en suiker, en de oude mevrouw Van Raat en de heer Verstraeten zagen lachend toe.

I will even ask the mother to make for me a rare salmagundi which we lads, who were so rated by the Heer Governor, will ourselves give to him as our Thanksgiving offering, for the Heer Governor, so folk do say, doth rarely like the salmagundi.

I did hear them say at the Stadt Huys this morning, and Heer Vanderveer, the schepen, said there, too, that Dominie Curtius was not worth one of the five hundred guilders which he doth receive for our teaching.

Heer Governor Stuyvesant for a day of thanksgiving was made known, in this year of mercies, 1659, all the townfolk of New Amsterdam made ready to keep it.

Betsy vertelde aan den heer Hovel, dat Vincent hen verlaten had en misschien naar Amerika zou gaan.

Azores Hazel-nuts Hearne on habits of bears Heath, changes in vegetation Heer, O.

Of all the dirty, contemptible tricks I ever heered of, that took the cake.

Dis fore the war ended I heered en say they was gwine to free the colored folks.