Find the word definition

Could not find any definition of word "hebben"

Usage examples of "hebben".

Ze hebben allemaal heel hard aan dit boek gewerkt en de bezorgdheid van een beginnend auteur vriendelijk getolereerd.

Voor het eerst in maanden hadden ze het gevoel hun buik rond te hebben gegeten.

Spitsmuizen in vele gewesten van Europa te lijden hebben, ook ten deele op deze reuk gegrond is.

En diep in haar hart voelde ze nog iets anders, het zeldzame verlangen naar het geloof dat Emilio leek te hebben, het geloof dat er een God bestond die het universum zin gaf.

Als hij een rabbi of een dominee was geweest, zei hij tegen zichzelf, zou hij als man in alle opzichten van haar hebben gehouden en God voor elke dag hebben bedankt.

Jimmy is groot en gezond en hij eet alles wat los- en vastzit, dus ik denk dat hij wel een dosis vergif kan hebben.

Hij had zijn hand maar uit te strekken en hij zou er tien aan elken vinger hebben.

Waarom was ze niet sterker van gestel, wat zou ze dan flink haar huishoudentje geregeld hebben!

Paul haar dien zoen had gegeven, en zij was nu boos op zichzelve, dat zij gevlucht was in plaats van hem flink de waarheid gezegd te hebben over zijne onbehoorlijkheid.

Etienne richtten zich op uit hun teedere houding en beweerden honger te hebben.

Na jaren te hebben geslapen in het gezelschap van vele Runa waren ze verbaasd dat ze een eigen kamertje toegewezen kregen, en ze merkten dat de ronde bedden op platforms een soort nesten waren waarin je je lekker kon omdraaien.

Na een maand pijnstillers te hebben verstrekt, stelde Anne voor dat Sofia koffie zou drinken als er niemand in de buurt was.

Ik ken een Peruaan die graag mijn baan zou willen hebben, zelfs voor de helft van mijn salaris.

Daar zal ik zelf ook toe horen als de gier mijn hersens heeft leeggezogen en ze mij in Arecibo hebben gedumpt.

Daarom zat ik met het idee te spelen om aan mijn promotie te gaan werken en toen bedacht ik ineens dat u en ISAS weleens belangstelling zouden kunnen hebben voor mijn onderwerp.