Find the word definition

Could not find any definition of word "gunde"

Usage examples of "gunde".

Hij koesterde zelf geen illusies en gunde die ook Anne en George niet.

Hij bukte zich dus onder haar medelijden als onder een laatste weldaad, die hem nog iets deed hopen, die hem nog een restje van zijn vroeger geluk gunde, en.