Find the word definition

Could not find any definition of word "grien"

Usage examples of "grien".

En jij, die nou er om zit te grienen, denk je, dat jij dan altijd in huis blijft?