Find the word definition

Could not find any definition of word "fout"

Usage examples of "fout".

Iedereen was diep vanbinnen bang dat ze iets hadden vergeten of dat ze een fout hadden gemaakt die iemand het leven zou kosten of op een andere ramp uit zou lopen.

Zij moeten dus in den regel zes maal per dag door den loopgang den weg van hun woning naar het jachtveld en terug afleggen en kunnen bij deze gelegenheid, zoodra de bedoelde buis ontdekt is, zonder fout in den tijd van weinige uren gevangen worden.

Giuliani neigde persoonlijk tot de mening dat de missie al bij de voorbereiding fout was gelopen, door het besluit er vrouwen bij te betrekken.

Hoewel Emilio niet vaker in de fout ging dan een ander kreeg hij het meest de wind van voren.

Hij wilde dat het een vergissing zou zijn die ik heb gemaakt en hij niet zou hebben gemaakt, een fout in mij die hij niet heeft, zodat hij kon geloven dat iets dergelijks hem nooit had kunnen overkomen.

California friend: he still looked vulnerably young, as though youth were a chemical solution in which Fouts was permanently incarcerated.

Wallace, like Denny Fouts, was more conversationalist than sensualist.

Denny Fouts must have felt, for I had been as heartless to him as Helen had been to Bob.