Find the word definition

Wikipedia
Fenin

Fenin may refer to:

  • Fenin-Vilars-Saules, a Swiss municipality
  • Yuriy Fenin (born 1977), Ukrainian professional footballer
  • Martin Fenin (born 1987), Czech professional footballer