Find the word definition

Wikipedia
Eremochloa

Eremochloa is a genus of Asian and Australian plants in the grass family.

Species
 1. Eremochloa attenuata Buit. - Thailand
 2. Eremochloa bimaculata Hack. - Guizhou, Hubei, Sichuan, Yunnan, Cambodia, Myanmar, New Guinea, Thailand, Vietnam, Queensland, New South Wales, Victoria
 3. Eremochloa ciliaris (L.) Merr. - Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Taiwan, Yunnan, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, New Guinea, Philippines, Thailand, Vietnam, Queensland
 4. Eremochloa ciliatifolia Hack. - Myanmar, Thailand, Vietnam
 5. Eremochloa eriopoda C.E.Hubb. - Indochina, Sulawesi
 6. Eremochloa lanceolata Buit. - Thailand
 7. Eremochloa maxwellii Veldkamp - Thailand
 8. Eremochloa muricata (Retz.) Hack. - Guangdong, Myanmar, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Tamil Nadu
 9. Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack. - Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Sichuan, Taiwan, Zhejiang, Vietnam
 10. Eremochloa pectinata Buit. - India, Sri Lanka
 11. Eremochloa petelotii Merr. - Thailand, Vietnam, Cambodia
 12. Eremochloa renvoizei Traiperm & Boonkerd - Vietnam
 13. Eremochloa zeylanica (Trimen) Hack. - Yunnan, Guangxi, Sri Lanka, Andaman Islands