Find the word definition

Wikipedia
EKL

EKL may refer to

  • East Kowloon Line
  • Estonian Writers' Union (Eesti Kirjanike Liit)
  • League of Estonian Corporations (Eesti Korporatsioonide Liit)