Find the word definition

Crossword clues for dorp

The Collaborative International Dictionary
Dorp

Dorp \Dorp\, n. [LG. & D. dorp. See Thorpe.] A hamlet. ``A mean fishing dorp.''
--Howell.

Wiktionary
dorp

n. (context now chiefly South Africa English) A village or small town; a town considered provincial.

Wikipedia
Dorp

Dorp can refer to:

  • Dorp (town), a village or small town
  • Dorp (band), a South African musical group based in London
  • New Dorp, a district of Staten Island, New York, USA
Dorp (band)

Dorp is a South African rock band based in London, England.

Dorp (town)

Dorp is a term meaning a village or small town, from the Dutch or Afrikaans word dorp; in English its use refers chiefly to South Africa.

Category:Afrikaans words and phrases Category:Dutch words and phrases

Usage examples of "dorp".

Runao uit het binnenland, die naar Gayjur was gekomen om een betere markt te vinden voor de dingen die in haar dorp werden geweven.

Hij had zijn bord vrijwel meteen opzijgeschoven en Emilio deed nu hetzelfde, omdat hij zijn buik al vol had door de hapjes die hem tijdens zijn wandeling door het dorp waren opgedrongen.

Toen liep hij naar een scherm en riep een kaart van de regio tussen het kamp in het bos en het dorp Kashan op.

Marc de weg langs de rivier naar een beschutte plek vanwaar ze het dorp konden zien, hoewel niemand in het begin begreep waar hij eigenlijk naar wees.

In the church to which my aunt drove us on Sunday morning, children clean and pretty, we sat among the white neighbours from farms round about and from the dorp, to whom the predikant said we must do as we would be done by.

We kunnen op een vlak stuk grond landen, een paar kilometer ten zuiden van het dorp en aan dezelfde kant van de rivier.

Er werden zoveel hormonen aangemaakt dat dat paardrift tot gevolg had en het leven in Kashan en de omliggende dorpen werd een stuk interessanter.