Find the word definition

Crossword clues for dit

dit
The Collaborative International Dictionary
Dit

Dit \Dit\, v. t. [AS. dyttan, akin to Icel. ditta.] To close up. [Obs.]
--Dr. H. More.

Dit

Dit \Dit\, n. [ Ditty.]

 1. A word; a decree. [Obs.]

 2. A ditty; a song. [Obs.]

Wiktionary
dit

Etymology 1 vb. 1 (context UK dialectal Northern England English) To stop up; block (an opening); close. ''Cf.'' Scots (term dit Scots). 2 (context obsolete English) To close up. Etymology 2

n. 1 (context archaic rare English) A ditty, a little melody. 2 (context obsolete English) A word; a decree. Etymology 3

n. The spoken representation of a dot in radio and telegraph Morse code. Etymology 4

n. (context information theory English) decimal digit

WordNet
dit

n. the shorter of the two telegraphic signals used in Morse code [syn: dot]

Wikipedia
DIT

DIT may refer to:

 • Defining Issues Test, a quantitative test of moral reasoning by James Rest
 • Dehradun Institute of Technology, an engineering college of India
 • Delhi Institute of Technology
 • Department for International Trade, United Kingdom
 • Detroit Institute of Technology
 • Dietary induced thermogenesis, the component of total metabolism that is based on the energy required to digest, process, and store food
 • DigiPen Institute of Technology
 • Digital Imaging Technician, a film industry term
 • Diiodotyrosine
 • Directory Information Tree (in implementations of LDAP and X.500)
 • Doctor of Information Technology
 • Drug induced thrombocytopenia
 • Dual inheritance theory
 • Dublin Institute of Technology, largest technical higher education institution in Ireland

dit can mean:

 • a synonym for ban (unit), a logarithmic unit which measures information or entropy
 • the shorter of the two symbols used in Morse code
 • a French narrative poetic form of the Middle Ages (see Medieval French literature)

Usage examples of "dit".

Zoo klaagde zij voort met lossamenhangende zinnen, in haar nervoziteit geprikkeld door een avond eenzaam gemijmer in een overwarme kamer, steeds terugkomende op haar doelloos leven, dat zij voortsleepte als een vervelenden last, en er klonk iets in hare stem als verweet zij dit alles aan hem, aan Henk, aan haar zwager.

Leurs Altesses royales, dit le roi se levant, se tournant vers Mesdames et saluant.

Metz, dit Barbier, il etait dans sa terre, pres de Vernon, dirigeant une armee de terrassiers, de macons, de jardiniers et de decorateurs.

Ze hebben allemaal heel hard aan dit boek gewerkt en de bezorgdheid van een beginnend auteur vriendelijk getolereerd.

Retirez-vous, messieurs, dit le roi aux autres personnes de sa suite, cette affaire ne concerne que mon oreille.

Barincq, de suivre cette voie pratique que je vous ouvrais, dit Sauval, que celle qui vous a mene dans le bagne ou vous vous debattez?

Et Virgile a dit que les enfants nourris au biberon ne sont dignes ni de la table des dieux ni du lit des deesses.

Rochechouart, dit le bonhomme Jadis, mais alors nous sommes voisins, mademoiselle.

Soms was zij dan te trotsch dit ongelijk te willen bekennen en sprak zij, in een bouderie, die vaak een dag duurde, nauwelijks een enkel woord.

Dit kuiltje leidt naar den buik en hiertegen zijn de snuit, de vier pooten en de staart dicht aangedrukt.

Terwijl hij den bouquet in de vaas zette, bedacht Eline, hoe dit cadeau van den kleinen jongen ook een attentie van Betsy was.

God dit heeft gedaan, was dat een verdomd gemene truc voor iemand die celibatair had geleefd.

LRD, as in Laird, or dit dah dit, dah dit dah, dit dah dit, for RKR, as in Rucker, was a mystery whose solution was known only to the FAA.

The FAA assigned omni codes and persisted in using dah dah dah, dah dah dit dit, dit dah dit for OZark, which had never had an omnidirectional navigation aid, even before Fort Rucker.

Ze probeerde woorden voor hem te vinden, de een of andere manier om hem te laten weten dat ze wist hoe groot dit verlies was, hoe zwaar, diep en breed.